h

Bergfalkin ympäristöpolitiikka ja ympäristötavoitteet 2017

Bergfalk pyrkii olemaan ympäristöasioissa oman alamme kärkeä.
Samalla on tärkeää olla nöyrä ympäristöasioiden suhteen, jotta pystyisimme aina oppimaan muilta ja ottamaan käyttöön muiden yritysten ja oman henkilökuntamme hyvät ideat.

 

Hyvän ympäristönsuojelun yhtenä edellytyksenä on kyetä tunnistamaan ne ympäristöön vaikuttavat tekijät, joista me voimme ja joista meidän tulee ottaa vastuu, sekä antaa jatkuvasti tilaa uusille ideoille ja ehdotuksille.
Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tulee pienentää samassa suhteessa liikevaihtoon.

 

Kuljetukset
Vaihdamme autokantamme uuteen joka kolmas vuosi kilpailuttaaksemme jatkuvasti markkinoita.
Näin pystymme aina tekemään hyviä ympäristöpäätöksiä sen mukaan, kuinka pitkälle kehitys on edennyt suhteessa siihen mikä käytännössä on mahdollista. Uudempi auto aiheuttaa perinteisesti vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän polttoainetta. Tavoitteenamme on löytää ympäristöä vähiten rasittava polttoaine jokaisessa hankinnassa. Koulutamme myös kaikki autonkuljettajamme taloudelliseen ajamiseen vähentääksemme heidän päivittäisen työnsä ympäristövaikutuksia.

 

Kulutustavarat
Paperin ja aaltopahvin käyttöä on jatkuvasti vähennettävä. Toimimme tänä päivänä tällä tavalla ja asia on jatkuvan kehityksen kohteena. Aaltopahvilaatikkojen sijasta pakkaamme mahdollisimman laajasti uudelleen käytettäviin srs-laatikoihin, joilla on toimiva palautusjärjestelmä. Valikoimaluettelot, tarjoukset ja muu vastaava materiaali luodaan tiedostomuotoon paperille painattamisen sijasta. Laskutus ja muu hallinnollinen tiedonvaihto tulee hoitaa mahdollisimman laajalti sähköpostilla postittamisen sijasta. Huolehdimme, että veden käyttö ja myös ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden vaikutus on aina mahdollisimman vähäistä, toimittaaksemme parhaan ja turvallisimman tuotteemme.

 

Henkilökunta
Meidän on jatkuvasti tiedotettava koko henkilökunnallemme omasta ympäristöpolitiikastamme ja ympäristön hyväksi tekemistä ponnisteluistamme, jotta voimme maksimoida Ab Bergfalkin panoksen. Suosimme kimppakyytejä työpaikalle ja työpaikalta päästöjen vähentämiseksi ja haluamme vaikuttaa joukkoliikenteen kasvuun. Varmistamme, että ne ympäristöä säästävät käytännöt joita noudatamme Bergfalkilla vaikuttavat myös työntekijöidemme yksityiselämän käytäntöihin. Ympäristökoulutuksella saadaan laaja tietopohja, joka hyödyttää ympäristönsuojelua sekä työpaikalla että kotona.

 

Tavarantoimittajat
Pyrimme löytämään mahdollisimman lähellä sijaitsevia tavarantoimittajia, vähentääksemme Bergfalkille suuntautuvien kuljetusten aiheuttamaa ympäristörasitusta. Dokumentoiduilla tavarantoimittajien arvioinneilla varmistamme, että tavarantoimittajamme täyttävät jäljitettävyydelle ja ympäristönsuojelulle asettamamme minimivaatimukset. Oman ympäristöpolitiikkaamme kautta vaikutamme tavarantoimittajiimme niin, että heidän omat ympäristötoimenpiteet ovat kärkiluokkaa.

 

Kilpailu
Alan sisäisellä yhteistyöllä kilpailijoiden ja kollegoiden kanssa varmistamme, että ympäristötoimenpiteet ovat yhteinen asia eikä vain yritysten sisäinen seikka.

 

Tuotteet
Suosimalla krav-merkittyjä ja ekologisia tuotteita edullisemmalla hinnoittelulla kannustamme asiakkaitamme käyttämään näitä raaka-aineita. Tavoittelemme aina mahdollisimman suurta vaatimukset täyttävää ja ekologista tuotevalikoimaa. Jätämme valikoiman ulkopuolelle ympäristöön mitä ilmeisimmin kielteisesti vaikuttavat tuotteet.

 

Asiakkaat
Välitämme omat tietomme ympäristövaikutuksista asiakkaillemme, jotta he huomioisivat ne niin paljon kuin mahdollista kulutustavaroissa, kohtuullisessa kuluttamisessa ja ympäristön kannalta suotuisissa elintarvikkeissa.

 

Sertifioinnit
Viimeisimmän tiedon avulla pysymme jatkuvasti ajan tasalla siitä, kuinka vaikutamme ympäristöömme ja miten voimme tehdä muutoksia. Nykyisillä sertifioinneilla varmistamme, että päivittäinen toimintamme noudattaa niitä ympäristötavoitteita, joita meiltä ja asiakkailtamme odotetaan.

 

Meillä on tällä hetkellä seuraavat sertifioinnit:
Krav
Msc
Asc
IP Elintarvike

 

Uudet ideat asiakkailtamme, tavarantoimittajiltamme ja kilpailijoiltamme ovat aina tervetulleita ja haluamme kehittää ympäristöpolitiikkaamme jatkuvasti vieläkin paremmaksi.

 

Bergfalk ja henkilökunta