h

Våra leverantörer

Vi har genom åren skapat oss ett brett nätverk av fantastiska leverantörer i Finland, men även över hela världen. Bra mat och råvaror kommer inte bara från Finland utan vi måste låta våra sinnen verka fritt när vi söker det bästa av det bästa. På många områden ligger omvärlden före Finland avseende god djurhållning och hållbarhet för framtiden. Av dessa kan vi lära och sprida det till våra leverantörer i Finland så vi alltid håller oss i framkant i vår bransch. Vårt mål är att kunna arbeta med samma leverantörer under lång tid för att visa vår vilja att samarbeta för en hög kvalité tillsammans med en hög spårbarhet, sund djurhållning och en ljus framtid där bönder, jägare och fiskare får betalt för den kärlek de lägger ner i sitt dagliga arbete. Är du en leverantör som strävar efter samma mål som oss vill vi gärna knyta kontakt för framtiden. Läs mer om våra leverantörer under samarbetspartners.