h

Vision

Rätt kvalité i rätt tid, rätt råvara i rätt säsong.

 

Som en av Finlands bästa grossister inom livsmedel är vår målsättning att vara tillgängliga för alla våra kunder.
Stora som små kunder inom restaurang, catering, café, hotell och butik ska känna sig välkomna att handla hos oss. Genom vår kunskap, flexibilitet och lyhördhet vill vi ge Er förtroende och förutsättningar för att ni skall ha den bästa av möjligheter att lyckas inom ert område. Ett brett sortiment som talar till alla, där ni som kund skall känna tryggheten att allt ni serverar från Bergfalk möter Era kunders förväntningar på kvalité, omsorg och spårbarhet.

 

Vi skapar tillsammans med våra kunder ett sortiment som möter framtiden och ser till att vi genom ansvar för miljö och säsong ger möjligheter för framtida generationer att åtnjuta samma breda mångfald av råvaror som vi gör idag. Med en nära och ständig kontakt med våra kunder förbättrar och förfinar vi alltid vår verksamhet och låter den påverkas av vad ni tycker är viktigt. Vill du vara delaktig i vår resa?