h

Bergfalks miljöpolicy och miljömål 2017

Bergfalk strävar efter att ligga i framkant avseende miljöarbete i vår bransch.
Samtidigt är det viktigt att vara prestigelös i vårt miljöarbete för att vi alltid ska kunna lära oss av andra och ta vara på nya bra idéer från andra företag och vår personal.

 

En förutsättning för ett bra miljöarbete är att identifiera de miljöpåverkande faktorer vi kan och måste ta ansvar för, och ständigt låta nya idéer och förslag få verka fritt.
Miljöpåverkan måste alltid minskas i förhållandet till den omsättning vi har.
Transporter
Vi byter ut vår bilpark var tredje år för att ständigt konkurrensutsätta marknaden.
På så sätt kan vi alltid ta ett bra miljöbeslut efter hur långt utvecklingen kommit i relation till vad som är praktiskt möjligt. En nyare bil genererar av tradition även mindre utsläpp och förbrukar mindre drivmedel. Strävan är att använda det minst miljöpåverkande drivmedlet vid varje upphandling. Alla våra chaufförer utbildas även i eco-driving för att minska sin miljöpåverkan i deras dagliga arbete.

 

Förbrukningsmaterial
All förbrukning av papper och wellpapp ska alltid minskas. Detta sker idag på dessa sätt och är under ständig utveckling. Istället för att packa i wellpapp-kartonger ska vi i möjligaste mån alltid packa i srs-backar som är återanvändningsbara i ett fungerande retursystem. Sortimentslistor, erbjudande och liknande skapas i filformat istället för att tryckas i papper. Fakturering och annan administrativ kommunikation ska i möjligaste mån ske via mail istället för post. Se till att vattenförbrukning och även miljömärkta rengöringsprodukters påverkan alltid ligger på minsta möjliga nivå för att leverera vår bästa och säkraste produkt.

 

Personal
Vi måste ständigt informera all vår personal om vår miljöpolicy och miljösträvan för att kunna maximera ab bergfalks insats. Vi vill gynna samåkning till och från arbetet för att minska utsläpp samt påverka kollektivtrafikens utbredning. Se till att de miljöfrämjande rutiner som finns på bergfalk även påverkar de anställdas miljöpåverkan i sitt privatliv. Genom utbildning om miljö få till en bred kunskapsbas som gynnar ett progressivt miljöarbete både på arbetet och i hemmet.

 

Leverantörer
Sträva efter att hitta så närliggande leverantörer som möjligt för att minska vår miljöpåverkan avseende transporter till Bergfalk. Genom dokumenterade leverantörsbedömningar se till att våra leverantörer uppfyller våra minimikrav avseende spårbarhet och miljöarbete. Genom vår egen miljöpolicy påverka våra leverantörer till att ligga i framkant avseende sitt eget miljöarbete.

 

Konkurrens
Genom samarbete i vår bransch med våra konkurrenter och kollegor se till att miljöarbete blir en gemensam sak istället för en intern angelägenhet.

 

Produkter
Gynna krav och ekologiska produkter genom en lägre prissättning påverka kundernas incitament att använda sig av dessa råvaror. Alltid arbeta mot att ha ett så stort utbud av krav- och ekologiska artiklar som möjligt. Utesluta de produkter som uppenbart påverkar vår miljö negativt.

 

Kunderna
Förmedla vår kunskap om miljöpåverkan till våra kunder för att ge maximal effekt avseende förbrukningsmaterial, rimliga konsumtionsnivåer, och gynnsamma livsmedel.

 

Certifieringar
Alltid vara uppdaterade med den senaste informationen om hur vi påverkar vår miljö och hur vi kan förändra det. Genom befintliga certifieringar se till att vårt dagliga arbete följer de miljömål vi och våra kunder förväntar sig.

 

Idag är vi certifierade inom:
Krav
Msc
Asc
Ip-livsmedel

 

Vi välkomnar alltid nya idéer från våra kunder, leverantörer och konkurrenter och vill ständigt utveckla vår miljöpolicy till något ännu bättre.

 

Bergfalk med personal